Khu công nghiệp

Khu công nghiệp

Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Quốc tế Protrade

Danh mục: Khu công nghiệp

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2017

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Khu công nghiệp

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành