Bàn giao, nghiệm thu công trình Chìa khóa trao tay: Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến cao su Bến Củi

Ngày 17/11/2015, Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh và Công ty TNHH ĐTXD và CNMT Dương Nhật đã tiến hành nghiệm thu hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Tổng thầu EPC: “Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến cao su Bến Củi, công suất 600m3/ngày.đêm” tại xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

 

CaoSuBenCui

 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 01:2008/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply