[VIDEO] Công trình nhà máy XLNT Khu công nghiệp Tân Tạo 02

Vừa qua Dương Nhật hoàn thành các công tác thi công xây lắp Modul 02 của Dự án “Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng”. Hệ thống đã sẵn sàng Testing & Commissioning.

 

Vì tính chất Dự án là cải tạo nên quá trình thi công gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ban điều hành dự án đã nỗ lực không ngừng hoàn thành công trình đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và đảm bảo rằng hệ thống sẵn sàng tiếp nhận nước thải như đã cam kết với Chủ đầu tư.

 

 

DƯƠNG NHẬT – “LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT”

Bài viết liên quan
Post Related