Ngành chăn nuôi và giết mổ

Ngành chăn nuôi và giết mổ

CÔNG TRÌNH NƯỚC THẢI TRANG TRẠI

Danh mục: Ngành chăn nuôi và giết mổ

Vị trí địa lí: Miền Trung

Năm: 2022

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành chăn nuôi và giết mổ

Location: Miền Trung

Year:

Progress: Đang triển khai