Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuấtNgành nghề khác

Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuấtNgành nghề khác

HỆ TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI NHÀ MÁY NESTLE BÌNH AN – ĐỒNG NAI

Danh mục: Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuấtNgành nghề khác

Vị trí địa lí: Miền Trung

Năm: 2022

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuấtNgành nghề khác

Location: Miền Trung

Year:

Progress: Đang triển khai