Ngành bia

Ngành bia

HỆ THỐNG TÁI SỬ DỤNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI – NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN, QUÃNG NGÃI

Danh mục: Ngành bia

Vị trí địa lí: Miền Trung

Năm: 2022

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành bia

Location: Miền Trung

Year:

Progress: Đang triển khai