Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuất

Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuất

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO NHÀ MÁY UNIBEN BÌNH DƯƠNG, BÌNH DƯƠNG

Danh mục: Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuất

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2022

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuất

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai