Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuấtNgành nghề khác

Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuấtNgành nghề khác

HỆ THỐNG TÁI SỬ DỤNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – QUÃNG NGÃI

Danh mục: Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuấtNgành nghề khác

Vị trí địa lí: Miền Trung

Năm: 2022

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuấtNgành nghề khác

Location: Miền Trung

Year:

Progress: Đang triển khai