Khu công nghiệp

Khu công nghiệp

Hồ sự cố cho Nhà máy xử lý nước thải tập trung số 3 (STP3-VSIP IIA) và (STP2 – VSIP II) – Bình Dương

Danh mục: Khu công nghiệp

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2019

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Khu công nghiệp

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành