Khu công nghiệp

Khu công nghiệp

KCX – KCN Linh Trung I

Danh mục: Khu công nghiệp

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2012

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Khu công nghiệp

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành