Ngành thủy sản

Ngành thủy sản

KHU CHẾ BIẾN HẢI SẢN TẬP TRUNG XÃ LỘC AN, HUYỆN ĐẤT ĐỎ

Danh mục: Ngành thủy sản

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2018

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành thủy sản

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành