Khu công nghiệp

Khu công nghiệp

Khu chế biến Hải sản tập trung

Danh mục: Khu công nghiệp

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2017

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Khu công nghiệp

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai