Ngành thủy sản

Ngành thủy sản

NHÀ MÁY THỦY SẢN MINH PHÁT – CÀ MAU

Danh mục: Ngành thủy sản

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2021

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành thủy sản

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai