Khu công nghiệp

Khu công nghiệp

KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG III – GIAI ĐOẠN 3

Danh mục: Khu công nghiệp

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2021

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Khu công nghiệp

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai