Khu công nghiệp

Khu công nghiệp

Khu Công Nghiệp Tân Tạo Mở Rộng – TP. Hồ Chí Minh

Danh mục: Khu công nghiệp

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2019

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Khu công nghiệp

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai