Khu công nghiệp

Khu công nghiệp

Khu Công Nghiệp Tiền Hải – Thái Bình

Danh mục: Khu công nghiệp

Vị trí địa lí: Miền Bắc

Năm: 2020

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Khu công nghiệp

Location: Miền Bắc

Year:

Progress: Đang triển khai