Khu công nghiệp

Khu công nghiệp

Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II (VSIP II)

Danh mục: Khu công nghiệp

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2016

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Khu công nghiệp

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành