Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuất

Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuất

NÂNG CẤP HỆ THỐNG RO NHÀ MÁY 2 – NHÀ MÁY URC VIỆT NAM, BÌNH DƯƠNG

Danh mục: Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuất

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2022

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuất

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai