Ngành bia

Ngành bia

Nhà máy bia Carlsberg tại Vũng Tàu

Danh mục: Ngành bia

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2009

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành bia

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành