Ngành bia

Ngành bia

NHÀ MÁY BIA HEINEKEN TẠI TP.HCM (CẢI TẠO)

Danh mục: Ngành bia

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2022

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành bia

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai