Ngành bia

Ngành bia

Nhà máy bia Sài Gòn – Củ Chi – Tp. Hồ Chí Minh

Danh mục: Ngành bia

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2019

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành bia

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai