Ngành chế biến cà phê

Ngành chế biến cà phê

Nhà máy cà phê Sài Gòn – Tập đoàn Trung Nguyên

Danh mục: Ngành chế biến cà phê

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2012

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành chế biến cà phê

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành