Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuất

Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuất

Trạm xử lý nước cấp Nhà máy Chế biến Cà phê Tata tại Bình Dương

Danh mục: Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuất

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2017

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Xử lý nước siêu tinh khiết dành cho sản xuất

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai