Ngành cao su

Ngành cao su

Nhà máy chế biến cao su Ngọc Hồi – Kon Tum

Danh mục: Ngành cao su

Vị trí địa lí: Miền Trung

Năm: 2019

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành cao su

Location: Miền Trung

Year:

Progress: Đang triển khai