Ngành cao su

Ngành cao su

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAO SU PHƯỚC HÒA – KAMPONG THOM

Danh mục: Ngành cao su

Vị trí địa lí: Ngoài Nước

Năm: 2018

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành cao su

Location: Ngoài Nước

Year:

Progress: Đã hoàn thành