Ngành chế biến dầu thực vật

Ngành chế biến dầu thực vật

Nhà máy chế biến dầu thực vật Vocarimex

Danh mục: Ngành chế biến dầu thực vật

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2007

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành chế biến dầu thực vật

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành