Ngành cao su

Ngành cao su

Nhà máy Chế biến cao su Nghĩa Trung

Danh mục: Ngành cao su

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2018

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành cao su

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai