Ngành thực phẩm

Ngành thực phẩm

Nhà máy chế biến thực phẩm Cholimex

Danh mục: Ngành thực phẩm

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2010

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành thực phẩm

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành