Ngành chăn nuôi và giết mổ

Ngành chăn nuôi và giết mổ

Nhà máy chế biến thực phẩm Đồng Nai (DOFICO)

Danh mục: Ngành chăn nuôi và giết mổ

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2007

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành chăn nuôi và giết mổ

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành