Ngành giấy

Ngành giấy

Nhà máy Giấy Kraft Vina

Danh mục: Ngành giấy

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2018

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành giấy

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành