Ngành chế biến cà phêNgành chế biến sữa

Ngành chế biến cà phêNgành chế biến sữa

Nhà máy Nestle – Bình An (giai đoạn 1)

Danh mục: Ngành chế biến cà phêNgành chế biến sữa

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2014

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành chế biến cà phêNgành chế biến sữa

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành