Ngành chế biến sữa

Ngành chế biến sữa

Nhà Máy Sữa Và Đồ Uống Giải Khát Từ Sữa Deneast

Danh mục: Ngành chế biến sữa

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2018

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành chế biến sữa

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai