Ngành chế biến sữa

Ngành chế biến sữa

NHÀ MÁY SỮA VÀ ĐỒ UỐNG GIẢI KHÁT TỪ SỮA DENEAST (GIAI ĐOẠN 2)

Danh mục: Ngành chế biến sữa

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2021

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành chế biến sữa

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai