Xử lý nước cấp

Xử lý nước cấp

Nhà máy Thực phẩm tươi sống và kho lạnh

Danh mục: Xử lý nước cấp

Vị trí địa lí: Miền Trung

Năm: 2015

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Xử lý nước cấp

Location: Miền Trung

Year:

Progress: Đã hoàn thành