Ngành cao su

Ngành cao su

Nhà máy xí nghiệp cơ khí chế biến thuộc Công ty CP cao su Tây Ninh

Danh mục: Ngành cao su

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2012

Tiến độ: Đã hoàn thành

Category: Ngành cao su

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đã hoàn thành