Khu công nghiệp

Khu công nghiệp

NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG – KCN THỚI HÒA BÌNH DƯƠNG

Danh mục: Khu công nghiệp

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2022

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Khu công nghiệp

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai