Ngành cao su

Ngành cao su

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI – NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CAO SU TÂN HƯNG (GIAI ĐOẠN 2) – BÌNH PHƯỚC

Danh mục: Ngành cao su

Vị trí địa lí: Miền Nam

Năm: 2022

Tiến độ: Đang triển khai

Category: Ngành cao su

Location: Miền Nam

Year:

Progress: Đang triển khai