ĐẦU TƯ BOT, BT CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG

 

Dương Nhật có đầy đủ năng lực thực hiện nhiều hình thức đầu tư khác nhau như BOT, BT, đặc biệt nhất là hình thức BT: Chúng tôi tự bỏ vốn thi công công trình, sau khi vận hành thành công công trình sẽ chuyển giao cho Chủ Đầu tư. Đây là hình thức đòi hỏi Nhà thầu phải đáp ứng được năng lực công nghệ vững vàng, đội ngũ kỹ thuật chất lượng cao, khả năng triển khai dự án cùng năng lực tài chính lớn mạnh.