Dương Nhật đã hoàn thành dự án: “Hệ thống xử lý nước thải, chất thải Nhà máy chế biến mủ cao su Châu Thuận” do Công ty Cổ phần cao su Sơn La làm Chủ đầu tư.

Vừa qua Dương Nhật đã hoàn thành dự án: “Hệ thống xử lý nước thải, chất thải Nhà máy chế biến mủ cao su Châu Thuận” do Công ty Cổ phần cao su Sơn La làm Chủ đầu tư.

 

Kể từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc dự án đúng tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ. Kết quả chất lượng nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn Việt Nam về nước thải cao su QCVN 01-MT:2015/BTNMT, cột A, kq = 0,9 và kf = 1.

 

Một khởi đầu thuận lợi và đánh dấu sự góp mặt của Dương Nhật cho các dự án ngành cao su tại khu vực miền Bắc.

 

Chúc mừng “Dương Nhật Team”!

 

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related