DƯƠNG NHẬT HOÀN THÀNH MẺ ĐỔ BÊ TÔNG BẢN ĐÁY 1.500 M³, ĐỢT 1 CHO DỰ ÁN “NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC 3.1”

Ngày 02/07/2021, Dương Nhật đã triển khai đổ thành công mẻ bê tông bản đáy của dự án “Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Mỹ Phước 3.1, công suất 8.000 m3/ngày.đêm” với tổng khối lượng hơn 1.500 m3 bê tông. Đây là mẻ đổ bê tông lớn nhất của dự án, vì thế Ban điều hành dự án đã có kể hoạch làm việc và công tác chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

 

Để thực hiện mẻ đổ bê tông với khối lượng hơn 1.500 m3, Dương Nhật xin cảm ơn đơn vị Becamex TDC đã cung cấp đủ số lượng bê tông theo đúng tiến độ và huy động các thiết bị, nguồn lực cho việc đổ bê tông gồm: 4 trạm trộn, 6 cần đổ, 100 xe bê tông và hơn 100 công nhân của Dương Nhật làm việc tập trung cao độ, dưới sự tổ chức của Dương Nhật, Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư, mẻ đổ đã thành công, đảm bảo được chất lượng và thời gian quy định.

 

Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, dự án đã gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong quá trình huy động lực lượng. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chủ đầu tư và những quyết tâm của Dương Nhật, dự án đã được thực hiện theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng an toàn lao động.

 

Hãy cùng nhau tiếp lửa cho Dương Nhật Team hoàn thành tốt dự án này!

 

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

 

Bài viết liên quan
Post Related