Dương Nhật ký kết hợp đồng Tổng thầu Chìa khóa trao tay “Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt cột A tại Xí nghiệp Cơ khí chế biến Lộc Hiệp” tại tỉnh Bình Phước

Ngày 23/03/2018, Dương Nhật vừa ký thành công Hợp đồng Tổng thầu Chìa khóa trao tay “Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đạt cột A tại Xí nghiệp Cơ khí chế biến Lộc Hiệp” thuộc Dự án “Hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến cao su Lộc Hiệp, công suất 1.000 m3/ngày đêm tại Xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước do Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh làm chủ đầu tư.

Đây là dự án thứ 3 Dương Nhật thực hiện cho Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.

Tiêu chuẩn áp dụng cho nước thải sau xử lý: QCVN 01-MT:2015/BTNMT.

 

CaoSuLocHiep

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply