Dương Nhật trúng thầu gói thầu “Tổng thầu xây dựng (Chìa khóa trao tay): Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ Cao su Dầu Tiếng Việt Lào”

Ngày 04/05/2015, Công ty Dương Nhật đã được Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cổ phần Phát triển Cao su Dầu Tiếng Việt Lào lựa chọn là nhà thầu thực hiện gói thầu “Tổng thầu xây dựng (Chìa khóa trao tay): Hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến mủ Cao su Dầu Tiếng Việt Lào, giai đoạn 1, công suất 1.000m3/ngày.đêm đạt Quy chuẩn QCVN 01:2008/BTNMT Cột A, riêng chỉ tiêu P=6mg/l” tại Nhà máy chế biến mủ cao su Dầu Tiếng Việt Lào, Bản Khăn Lai, Bản Kung Xy Nhày, Huyện Bachiang, Champasak, CHDCND Lào. Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải cao su QCVN 01:2008/BTNMT, cột A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

 

DauTiengVietLao

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply