Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng EPC do Công ty TNHH Đồ hộp Việt Cường làm chủ đầu tư

26/09/2015, Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng EPC “Mở rộng trạm xử lý nước thải công suất giai đoạn 2, công suất 1.000 m3/ngày đêm, công suất 1.000 m3/ngày đêm, đạt tiêu chuẩn nước thải sau xử lý QCVN 11:2008/BTNMT cột A” do Công ty TNHH Đồ hộp Việt Cường (Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) làm chủ đầu tư. Tiến độ thực là 180 ngày.

 

VietCuongCannedFood

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply