Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng EPC: Thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp nhà máy xử lý nước thải tập trung (trạm số 3) KCN Phước Đông tại tỉnh Tây Ninh

25/03/2015, Dương Nhật vừa ký thành công hợp đồng EPC “Thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp nhà máy xử lý nước thải tập trung (trạm số 3), giai đoạn 1, công suất 4.900 m3/ngày đêm, đạt tiêu chuẩn nước thải sau xử lý QCVN 40:2011/BTNMT, cột A” do Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG – Chi nhánh Tây Ninh (Xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) làm chủ đầu tư. Tiến độ thực là 207 ngày.

 

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply