Industrial park

Industrial park

Chon Thanh 1 Industrial Park

Danh mục: Industrial park

Vị trí địa lí: Southern

Năm:

Tiến độ: Completed

Category: Industrial park

Location: Southern

Year: 2010

Progress: Completed