Brewery

Brewery

Heineken Brewery (CBL), Phnompenh Campuchia

Danh mục: Brewery

Vị trí địa lí: Foreign

Năm:

Tiến độ: In progress

Category: Brewery

Location: Foreign

Year: 2019

Progress: In progress