CHƯƠNG TRÌNH “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ” NĂM HỌC 2019 – 2020

Nhằm kết nối giữa giảng đường Đại học với Dương Nhật và tạo điều kiện hỗ trợ, khen thưởng những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hằng năm Dương Nhật tài trợ học bổng cho sinh viên của 4 trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Cụ thể chương trình như sau:

 

– Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM – Khoa Môi trường và Tài nguyên: 210.000.000đ

 • Học bổng giành cho Sinh viên có thành tích xuất sắc:
  3 suất x 2 học kỳ x 5.000.000đ/suất = 30.000.000đ
 • Tài trợ Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:
  5 suất x 12 tháng x 3.000.000đ/suất/tháng = 180.000.000đ

 

– Trường Đại học Văn Lang – Khoa Môi trường: 138.000.000đ

 • Học bổng giành cho Sinh viên có thành tích xuất sắc:
  3 suất x 2 học kỳ x 5.000.000đ/suất = 30.000.000đ
 • Tài trợ Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:
  3 suất x 12 tháng x 3.000.000đ/suất/tháng = 108.000.000đ

 

– Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM – Khoa Xây dựng: 210.000.000đ

 • Học bổng giành cho Sinh viên có thành tích xuất sắc:
  3 suất x 2 học kỳ x 5.000.000đ/suất = 30.000.000đ
 • Tài trợ Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn:
  5 suất x 12 tháng x 3.000.000đ/suất/tháng = 180.000.000đ

 

– Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM – Khoa Môi trường: 174.000.000đ

 • Học bổng giành cho Sinh viên có thành tích xuất sắc:
  3 suất x 2 học kỳ x 5.000.000đ/suất = 30.000.000đ
 • Tài trợ SV có hoàn cảnh khó khăn:
  4 suất x 12 tháng x 3.000.000đ/suất/tháng = 144.000.000đ

 

Nếu số tiền trao tặng của năm học 2019 – 2020 vượt mức dự kiến ban đầu, Công ty Dương Nhật sẽ bổ sung số tiền tương ứng với số thực tế, ngược lại sẽ được chuyển qua cho năm học tiếp theo. Số tiền này sẽ được trao vào dịp khai giảng đầu năm học.