Dịch vụ Vận hành và Bảo trì (O&M)

BaoTri

 

Dương Nhật cung cấp dịch vụ Vận hành và Bảo trì (O&M – Operation and Maintenance) cho các công trình công trình xử lý nước thải, xử lý nước cấp.