Dương Nhật đã hoàn thành việc lấy mẫu nghiệm thu công trình “Trạm xử lý nước thải cho Nhà máy sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam – Hòa Bình” do Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam – Hòa Bình làm Chủ đầu tư

Vừa qua Dương Nhật đã hoàn thành việc lấy mẫu nghiệm thu công trình “Trạm xử lý nước thải cho Nhà máy sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam – Hòa Bình” do Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam – Hòa Bình làm Chủ đầu tư.

 

Công tác lấy mẫu nghiệm thu đúng theo quy trình và quy định với sự tham gia Nhà thầu và Chủ đầu tư. Chất lượng nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi xả thải.

 

Ban điều hành đã hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ và an toàn như đã cam kết với Chủ đầu tư.

 

Cảm ơn sự tin tưởng Tập đoàn Esquel đối với Dương Nhật.

 

Chúc mừng “Dương Nhật Team”.

 

Esquel Hoa Binh

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related