Bàn giao, nghiệm thu công trình Nhà máy xử lý nước cấp Phước Đông

(Dương Nhật) Ngày 31 tháng 07 năm 2014, tại KCN Phước Đông đã diễn ra cuộc họp nghiệm thu hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý nước cấp tập trung (Trạm số 2) Khu công nghiệp Phước Đông, Tổng công suất 30.000m3/ngày đêm, Cụm xử lý 15.000m3/ngày.đêm giữa Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG và nhà thầu EPC: Công ty TNHH ĐTXD và CNMT Dương Nhật.

Công trình được thực hiện dưới hình thức tổng thầu EPC với chất lượng nước sau xử lý đạtQCVN 01:2009/BYT, cột A.

 

PhuocDongNuocCap

 

Công trình Nhà máy xử lý nước cấp tập trung (Trạm số 2) Khu công nghiệp Phước Đôngđược bố trí xây dựng tại địa điểm thuộc khuôn viên Khu liên hợp Công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Phước Đông Bời Lời, tỉnh Tây Ninh đảm bảo nước sau xử lý đạt QCVN 01/BYT, cột A. Sau khi hoàn thành đảm bảo cung cấp nước sạch cho các nhà máy trong KCN và dân cư trong Khu liên hợp.

 

DƯƠNG NHẬT – LUÔN ĐÁP ỨNG TỐT HƠN MỌI SỰ CAM KẾT

Bài viết liên quan
Post Related

Leave a Reply